7326 sayılı Kanun ile getirilen Vergi Düzenlemeleri Hk.