Amacı


5362 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN ODALAR; ESNAF VE SANATKARLAR İLE BUNLARIN YANLARINDA ÇALIŞANLARIN MESLEKİ VE TEKNİK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK, MESLEKİ FAALİYETLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK,MESLEĞİN GENEL MENFAATLERİNE UYGUN OLARAK GELİŞMELERİNİ VE MESLEKİ EĞİTİMLERİNİ SAĞLAMAK, MESLEK MENSUPLARININ BİRBİRLERİYLE VE HALK İLE OLAN İLİŞKİLERİNDE DÜRÜSTLÜĞÜ VE GÜVENİ HAKİM KILMAKTIR